ස්වභාවදර්මයත් අමුතු විදිහෙ මැජික් වැඩ කරපු අවස්ථා 15 ක්

පසුගිය ශතවර්ෂයේ විද්‍යාවේ සිදුවුණු විශාල දියුණුව නොතකා, සොබාදහම දියුණු වන බව අපට දකින්න ලැබෙනවා. අපේ පරිසරයේ තිබෙන අසාමාන්‍ය දේවල් සහ මිනිස් ශරීරයේ දකින්න ලැබෙන අසාමාන්‍ය ලක්ෂණ අපව පුදුමයට පත් කරනවා.

ඉතින් අද අපි ඔයාට අරගෙන ආවෙත් අන්න ඒ වගේ සොබාදහමේ අමුතුම ජිව විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ කිහිපයක ඡායාරූප එකතුවක්.

01. එකට බැඳුණු ඇඟිලි තියන දරුවෙක්
© Unknown user / Reddit
02. මේ අතේ අස්වාභාවික හැඩය
© ThatSassyCashier / Reddit
03. දෙවන ඇඟිල්ල අනෙක් හැම ඇඟිල්ලකටම වඩා දිගයි
© envytnc ​/ Reddit
04. ලොම් මත රැවුල සහිත මිනිසෙකුගේ මෝස්තරයක් තියන පූසෙක්
© DevoidNoMore / Reddit
05. ඉතා කුඩා අන්නාසි
© BeefTeaser / Reddit
06. පොකිරිස්සෙක් වගේ පේන ඉඟුරු
© k***joy / Reddit
07. හිම පියලි වගේ ඇස්
© cursingsum9 / Reddit
08. එකට ඇඹරුණු කැරට්
© MrsBuck2u / Reddit
09. අමුතු මීවන
© tarplantula431 / Reddit
10. මට අනෙක් සන්ධි නවන්නෙ නැතුව ඇඟිලි තුඩු විතරක් නවන්න පුලුවන්
© FlatBrush7085 / Reddit
11. පොත්තට ඇස් තියන ගහක්
© ThumbMuscles / Reddit
12. විකෘති ස්ට්‍රෝබෙරි
© yokve / Reddit
13. බයවුණු ගසක්
© S***_RightN** / Reddit
14. මගේ අමුතු කකුල්
© 89404 / Reddit
15. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශීත ඍතුවේදී ගම්ට්‍රී කොළවල තියන විවිධ වර්ණ
© manlikerealities / Reddit

Leave a Reply

Your email address will not be published.