විකුණනව කියල මෙහෙමත් දේවල් විකුණනවද? පින්තූර 17 ක්

සාප්පුවකට හෝ වෙළඳසැලකට ගියාම සමහර වෙලාවට එතන විකුණන්න තියන දේවල් දැක්කම අපිට පුදුමත් හිතෙනවා. කිසිම වැඩකට නැති පිස්සු දේවල් ඕනතරම් විකුණන්න තියනවා. ඒවා දැක්කම අපිට හිනාව නවත්තගන්න බැරි වෙලාවලුත් තියනවා.

මිනිසුන් විසින් විකුණන ලද අමුතුම දේවල් 20 ක් තමයි දැන් අපි ඔයාට පෙන්වන්න යන්නෙ.

01. මේක මොකටද?
02. ඉඳගන්න හිතෙන්නෙ නැති පුටුව.
03. මේකෙ පාට මොකක් කියලද කියන්නෙ?
04. පාවිච්චි කරපු ළමයෙක් මිලදී ගන්නේ කවුද?
05. ඇල්පකා ගේම් එක තියනවද?
06. අසනීප වුණු බෝනික්කෙක්.
07. මෙච්චර පරණ දෙයක්?
08. කකුල් දිග පුටුව
09. තරහ ගියපු කිඹුලෙක්ද? පැස්බරෙක්ද?
10. ආදරය කියන්නේ මෙන්න මේකට…
11. ඔලුව විතරයි
12. දුර්ලභ පූස් විශේෂයක්
13. තරුණ පාප්තුමා, සීසන් ටූ.
14. ෆින්ලන්ත ස්වෙටර් එක
15. මාළු තොප්පිය
16. විශිෂ්ටයි!

Leave a Reply

Your email address will not be published.