බලන අයට හිනා යන විදිහට ගහපු හරිම විහිලු පච්ච 17 ක්

අද ලෝකයෙ ගොඩක ජනප්‍රිය කලාවක් තමයි පච්ච කලාව කියන්නෙ. ඉතින් සමහර මිනිස්සු විවිධ හේතු නිසා පච්ච ගහනවා. ඒ අතරින් තවත් සමහරක් හාස්‍යජනක පච්ච ගහන අවස්ථාත් තියනවා.

අපි අද ඔයාලට අරගෙන ආවෙ ඒ වගේ නිර්මාණශීලි හාස්‍යජනක පච්ච එකතුවක්.

01. පැය 4ක් මේක දිහා බලං යන්නෙපැයි.
02.පූසද? පීසා කෑල්ලද?
03. බය හිතුණද?
04. සූරියකාන්ත ඇට පච්චයක්
05.ඒකත් නරකම නෑ.
06.මේක දැක්කම මොකද හිතෙන්නෙ?
07.පත්තෑයෙක් නේද?
08.දැකකත් හිනා යනවා.
09.නරි බබෙක්
10.ඇත්තම එක වගේ නේද?
11.මං හිතනනෙ ඒ සිංහයෙක්
12.ඒකත් නරකම නෑ
13.බල්ලා බුරනවද? ඈනුම් අරිනවද?
14.ඇත්තම ආදරයක්
15.ඒත් වෘකයෙක් නේද?
16.දෙන්නම එක වගේ
17.එයාත් ලස්සනයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.