බලන්න බලන්න ආස හිතෙන විදිහෙ හරිම අපූරු පින්තූර 15 ක්

අපි නොහිතන වෙලාවල් වල ගන්න සමහර ඡායාරූපවල තවත් අමුතු දේවල් තියනවා අපි දැකලා තියනවා. අපේ මොළයට මේවා තේරුම් ගන්නත් ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා.

අද අපි ඔයාලට කියන්නෙ මොළයට තේරුම් ගන්න ටිකක් වෙලා යන පැටලිලි සහගත ඡායාරූප 15 ක් ගැනයි.

01. දෙකම එක රෙද්දෙන් මහලද?
02. ජනේලෙන් පේන පරාවර්තනය එක්ක හොඳට ගැලපෙනවා.
03. වැල්ලෙ ඇඳුණූ රටාව
04. ඒකෙත් හැටි
05. මේක කවදාවත් වෙලා නැහැ
06. හරියටම ඉඩ තිබ්බා
07. කොහොමද කෝපි කෝප්පෙ
08. බල්ලගෙ පිටේ තියන රවුම
09. බලන්න ඒකෙත් හැටි
10. හිම පිරිසිදු කලාම
11. ඒකත් පාන් පෙත්තක් වගේ
12. ඒ ගැලපීම
13. ඩම්ප්ලිං වල රටාව
14. කොහොමද ඒක?
15. ලස්සනයි නේද?

Leave a Reply

Your email address will not be published.