පරිපූර්ණත්වය කුමක්දැයි ඇත්තටම ඇගට දැනෙන පින්තූර 20 ක්

සමහර ඡායාරූප මගින් අපේ ලෝකයට කලාත්මක බවක් ලබාදෙනවා. ඒවා දැක්කම අපට මොහොතකට විඳීමට ඒවායේ අමුතු තෘප්තිමත් ස්වරූපයක් දැනෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම පරිපූර්ණයි කියලා පේන, පුදුමාකාර ගැලපීමක් තියන රූප අපේ මනස සන්සුන් කරනවා.

ඉතින් අද අපි ඔයාට අරගෙන ආවෙ අන්න ඒ වගේ ඉතාමත් පරිපූර්ණ දේවල්වල ඡායාරූප එකතුවක්.

01. කෝප්පෙ පාටටම හදපු කෝපි එක
© Matarska / reddit
02. වහලක් මතට පරිපූර්ණ හැඩයකට වැටුණු හිම
© rtdneco / reddit
03. හදවත හැඩයේ බබල් රැප් එක. පොප් කරන්න හිතෙන්නෙ නැති තරම් ලස්සනයි
© v0latilestargazer ​/ reddit
04. කාර් එකක වහලක් මුදුනේ පබළු වගේ වැසි බිංදු
© Mangbayag / Reddit
05. නැවුම් හිම වගේ අයිස්ක්‍රීම්
© Original Poster Unknown / Imgur
06. පරිපූර්ණ රැල්ලක් නිර්මාණය කරන රෝලර් හිම ගොඩක්
© kristov_keen / reddit
07. ඇදහිය නොහැකි තරම් සිනිඳු හෙයාර් මූස්
© happy_lil_ash / reddit
08. මීවදයක ලස්සන
© TonguePunch710 / reddit
09. කන්න හිතෙන්නෙ නැති කහ මලක්
10. කිසිම වැරැද්දක් නැති වටකුරු අයිස්ක්‍රීම් හැන්දක්
© Elyuri / reddit
11. ඇස පිනවීමට හදපු පෑන්කේක්
© Original Poster Unknown / Imgur
12. කණ්ණාඩියට වැටුණු හිරු බැස යෑමේ ඇදහිය නොහැකි වර්ණ පිළිවෙල.
© itzbigmoe2u / reddit
13. මෝටර් රථයක් මත සේද පෙනෙන හිම කබායක්
© gagga_hai / reddit
14. මිහිරිම මී වද ව්‍යුහය…
© CrazyDuck6745 / reddit
15. මතුපිට ආතතිය නිසා හැදුණු වතුර කවය
© googlymooglygooby / reddit
16. මේ හිම පියල්ල අන්තිම හිම පියල්ල ලෙසත් හඳුන්වන්න පුලුවන්
© AboveTheSkies / reddit
17. තටාකයක අසාමාන්‍ය නිස්කලංක මතුපිටක්
© drherpderp12 / reddit
18. ලී ගබඩා කර තැබීමත් කලාවක්
© kloktober / reddit
19. බංකුවක් මත වැටුණු කැළැල් රහිත හිම ගොඩක්
© Original Poster Unknown / Imgur
20. පරිපූර්ණ ලෙස පේන ලාවා ප්‍රවාහය
© Original Poster Unknown / reddit

Leave a Reply

Your email address will not be published.